Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục công dân

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
21-2019(Đ2)-GD Tích hợp giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước vào giảng dạy môn Giáo dục công dân

Bà Phạm Thế Loan

Trường THCS Giao Long, huyện Châu Thành 2 2019