Lĩnh vực sáng kiến: Vật lý

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
11-2019(Đ2)-GD Phương pháp giải toán vận tốc trung bình

Ông Lữ Minh Sử
Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
Bà Võ Thị Thủy

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều, huyện Mỏ Cày Nam 2 2019
83-2019(Đ2)-GD Mô hình thí nghiệm kiểm chứng chuyển đông ném ngang và chuyển động rơi tự do môn Vật lý

Ông Sử Thành Long
Ông Đặng Bửu Truyển
Bà Đặng Thị Thùy Dung
Ông Huỳnh Quốc Trung
Ông Bùi Văn Tròn

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 2 2019