Lĩnh vực sáng kiến: Cải cách hành chính

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
44-2020(Đ2)-SBN Xây dựng tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Lê Minh Hiền                
Ông Lê Thanh Bằng           
Ông Huỳnh Đức Nguyên      
Bà Phan Hà Hải Âu            
Bà Nguyễn Thị Hướng

Sở Tư pháp 2 2020
10-2020(Đ1)-SBN Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Văn Nhân
Ông Bùi Quang Hải
Ông Phạm Thanh Khiết
Bà Phạm Thị Yến Nhi
Ông Nguyễn Hữu Toàn

Sở Nội vụ 1 2020
70-2019(Đ2)-H Thực hiện mô hình 'Thứ 4, ngày không viết; thứ 6, ngày không hẹn' trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ông Tô Văn Quang
Ông Đỗ Văn Tấn
Bà Mai Thị Hồng Hạnh
Bà Nguyễn Ánh Ngọc
Ông Nguyễn Lê Nhựt Đông

Liên đoàn lao động TPBT; Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông 2 2019
78-2019(Đ2)-SBN Giải pháp triển khai thực hiện việc phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ông Lê Văn Khê
Ông Trần Văn Đấu
Ông Võ Minh Hoàng
Bà Cao Thị Thu Hà

Sở Công Thương 2 2019
79-2019(Đ2)-SBN Giải pháp triển khai thực hiện việc ưu đãi thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ông Lê Văn Khê
Ông Trần Văn Đấu
Ông Võ Minh Hoàng
Bà Cao Thị Thu Hà

Sở Công Thương 2 2019
87-2019(Đ2)-SBN Giải pháp nâng cao hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Huỳnh Quang Triệu
Ông Nguyễn Văn Quới
Bà Đặng Minh triết
Bà Trần Thị Mộng Ni

Hội đồng nhân dân tỉnh 2 2019
88-2019(Đ2)-SBN Xây dựng Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre

Ông Cao Văn Trọng
Ông Lâm Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Vưng
Bà Trương Trịnh Trường Vinh
Ông Nguyễn Văn Vũ

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ 2 2019
21-2019(Đ1)-H Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, đánh giá chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Bà Mai Ngọc Bích
Bà Võ Thị Lệ Hằng
Ông Trần Trung Hiếu
Bà Nguyễn Thị Mai Rý
Bà Võ Thị Sương Tuyên

Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre; Ủy ban MTTQ VN TP 1 2019
32-2019(Đ1)-SBN Xây dựng Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bà Nguyễn Thị Nhũ
Ông Nguyễn Quốc Bửu
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Ông Võ Minh Luân
Bà Dương Thị Kim Duyên

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó Trưởng Ban 1 2019
31-2019(Đ1)-SBN Quy trình và giải pháp tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ông Bùi Quang Hải
Ông Nguyễn Hữu Toàn
Bà Đặng Thị Kim Nương
Bà Phạm Thị Yến Nhi

Sở Nội vụ 1 2019
30-2019(Đ1)-SBN Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở

Ông Huỳnh Thanh Hiếu
Ông Nguyễn Văn Nhân
Ông Phạm Thanh Khiết
Ông Nguyễn Hữu Toàn
Bà Phạm Thị Yến Nhi

Sở Nội vụ 1 2019