Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục và Đào tạo

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
04-2022(Đ2)-GD Biện pháp đổi mới tiết sinh hoạt Sao nhi đồng và hoạt động Đội nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và duy trì Liên đội mạnh

Bà Huỳnh Thanh Phụng

Trường Tiểu học Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 2 2022