Lĩnh vực sáng kiến: Nông nghiệp

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
06-2022(Đ1)-SBN Sáng tạo ra bộ công cụ dùng để sản xuất cây giống, hoa kiểng, hoa màu

Ông Phan Thanh Sáng

Bà Huỳnh Mai Thảo

Ông Nguyễn Quốc Tường

Bà Nguyễn Thị Thu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 1 2022
05-2022(Đ1)-SBN Mô hình đập tạm ngăn mặn trữ ngọt trong điều kiện hạn mặn

Ông Phạm Anh Linh

Ông Bùi Thanh Liêm

Ông Trần Hữu Nghị

Ông Nguyễn Văn Bạn

Ông Nguyễn Giang Nam

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Văn phòng Nông thôn mới huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 1 2022