Lĩnh vực sáng kiến: Tuyên truyền

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
02-2022(Đ1)-SBN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án của tỉnh

Ông Bùi Văn Bia

Ông Nguyễn Minh Cảnh

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Đỗ Kiến Thức

Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy 1 2022