Lĩnh vực sáng kiến: Xã hội

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
09-2022(Đ1)-SBN Mô hình “Áo xanh đi chợ” mua hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ông Nguyễn Văn Thương

Ông Lê Anh Giàu

Ông Mai Văn Phú

Ông Võ Đặng Hà Giang

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 1 2022