Lĩnh vực sáng kiến: Quản lý đất đai

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
60-2021(Đ2)-SBN Hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai

Ông Phạm Minh Hòa

Ông Phạm Văn Vinh

Bà Ngô Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

Bà Nguyễn Thị Như Anh

Thanh tra tỉnh Bến Tre. 2 2021