Lĩnh vực sáng kiến: Lịch sử

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
10-2022(Đ1)-GD Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

Bà Trương Thị Thùy Trang

Bà Đặng Thị Bích Thủy

Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Ông Phan Chí Dũng

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang

Trường Tiểu học Bến Tre, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 1 2022
18-2021(Đ2)-GD Khai thác kiến thức giáo dục và đào tạo địa phương Bến Tre thông qua trò chơi “Về nguồn”

Bà Lương Thị Diễm Thúy

Bà Nguyễn Thị Quyên

Bà Phan Thị Lan Anh

Bà Nguyễn Thị Viện

Ông Nguyễn Quốc Cường

Trường Trung học cơ sở Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 2 2021