Lĩnh vực sáng kiến: Sinh học - Vật lý

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
15-2021(Đ2)-GD Thiết kế bộ thí nghiệm quang hợp ở thực vật phục vụ dạy học STEM liên môn Sinh học - Vật lý

Ông Nguyễn Văn Ngon
Ông Trần Minh Thiện
Ông Bùi Văn Tròn
Ông Phan Văn Lập

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Sở Giáo dục và Đào tạo. 2 2021