Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục Mầm non

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
13-2021(Đ1)-GD Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ hoạt động âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Bà Từ Thúy Ngân               
Bà Nguyễn Thị Muối Em        
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Trường Cao đẳng Bến Tre 1 2021