Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục THPT

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
04-2021(Đ1)-GD Nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua hình thức dạy học tích hợp liên môn và trải nghiệm khởi nghiệp xanh

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm

Trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú 1 2021