Lĩnh vực sáng kiến: Ngữ văn

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
02-2021(Đ1)-GD Hướng dẫn học sinh vận dụng tục ngữ, thành ngữ dân gian để tăng cường hiệu quả diễn đạt trong việc làm văn nghị luận xã hội

Ông Phạm Quốc Tuấn         
Ông Bùi Thanh Vinh           
Ông Lê Thanh Hiền

Trường THPT Trần văn Kiết; Trường THPT Diệp Minh Châu, huyện Châu Thành 1 2021