Lĩnh vực sáng kiến: Tin học

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
11-2021(Đ2)-GD Ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến công tác quản lý cán bộ coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ông Võ Thanh Vương Đạo

Ông Phan Văn Sơn

Bà Phan Thị Ngọc Hương

Ông Trần Lâm Ngân

Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Chê Ghê-va-ra, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 2 2021
19-2020(Đ2)-GD Thông qua hoạt động trải nghiệm môn Tin học, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống và học tốt

Ông Đào Minh Hải               
Bà Trần Nguyễn Như Quỳnh

Trường THCS An Bình Tây, huyện Ba Tri 2 2020