Lĩnh vực sáng kiến: Xây dựng chính quyền

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
45-2020(Đ2)-SBN Giải pháp nâng cao chất lượng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi
Ông Đặng Ngọc Anh
Bà Lê Thị Kim Sum
Bà Đoàn Thị Vĩnh Hạ
Bà Trần Thị Nhựt

Hội đồng nhân dân tỉnh 2 2020