Lĩnh vực sáng kiến: Văn hóa - Xã hội

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
43-2020(Đ2)-H Sử dụng đất công đầu tư hạ tầng bố trí xây dựng nhà ở cho người nghèo và các trường hợp gặp khó khăn nhưng không có đất xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Bến Tre

Ông Bùi Minh Tuấn
Ông Võ Thanh Hồng
Ông Huỳnh Vĩnh Khánh
Ông Nguyễn Văn Thương
Ông Trần Phi Hùng

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND TPBT; Văn phòng HĐND&UBND TPBT 2 2020