Lĩnh vực sáng kiến: Mĩ thuật

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
04-2020(Đ2)-GD Ghế đặt mẫu đa năng

Ông Trần Văn Hóa

Trường THCS An Định, huyện Mỏ Cày Nam 2 2020