Lĩnh vực sáng kiến: Điện công nghiệp

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
51-2021(Đ2)-Cty Kìm giữ cáp thay công tơ 1 pha trực tiếp

Ông Đặng Nguyên Phương

Ông Trác Thanh Điền

Ông Phạm Thanh Trúc

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Công ty Điện lực Bến Tre. 2 2021
58-2021(Đ2)-Cty Giải pháp sử dụng cách điện đứng giảm thất thoát điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung thế

Ông Phạm Thanh Trúc

Ông Huỳnh Minh Trí

Ông Nguyễn Văn Ất

Ông Trần Thiện Phú

Ông Nguyễn Võ Phước Luân

Công ty Điện lực Bến Tre. 2 2021
59-2021(Đ2)-Cty Phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp đến 22kV không cắt điện

Ông Phạm Thanh Trúc

Ông Võ Thanh Khiết

Ông Trần Quang Tâm

Ông Nguyễn Chí Thanh

Ông Trần Nhựt Hiếu

Công ty Điện lực Bến Tre. 2 2021
48-2020(Đ2)-Cty Cải tạo bộ ampe kìm dòng hư hỏng sử dụng cho công tơ mẫu 3 pha

Ông Trần Quốc Tuấn
Ông Nguyễn Tấn Triển
Ông Bùi Văn Tiến
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Trần Viễn Châu

Công ty Điện lực Bến Tre 2 2020
49-2020(Đ2)-Cty Lắp bộ đầu kẹp tiếp địa sau CB Trạm biến áp

Ông Trần Minh Hùng
Ông Huỳnh Hiếu Thảo
Ông Bùi Vinh Quang
Ông Nguyễn Chí Thanh
Ông Đoàn Xuân Hòa

Công ty Điện lực Bến Tre 2 2020
50-2020(Đ2)-Cty Giải pháp ngăn ngừa sự cố đứt giáp níu

Ông Trần Quang Tâm
Ông Võ Thanh Khiết
Ông Huỳnh Minh Trí
Ông Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Võ Phước Luân

Công ty Điện lực Bến Tre 2 2020
47-2020(Đ2)-Cty Đấu nối cân bằng phụ tải tại thùng công tơ cho lưới điện hạ áp

Ông Mai Lương Vân               
Ông Hoàng Tuấn Anh           
Ông Phạm Thanh Trúc             
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn            
Ông Đặng Văn Thiệu

Công ty Điện lực Bến Tre 2 2020