Lĩnh vực sáng kiến: Xây dựng Đảng

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
01-2020(Đ1)-SBN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh

Ông Cao Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Trung
Ông Hồ Trọng Tâm
Ông Nguyễn Văn Cường
Ông Đặng Văn Tuấn

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 1 2020
02-2020(Đ1)-SBN Một số giải pháp tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động

Ông Nguyễn Hữu Thọ
Ông Nguyễn Hữu Thành
Ông Nguyễn Thành Nam
Ông Tôn Đức Tài
Bà Bùi Thụy Ngọc Hân

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 1 2020
04-2020(Đ1)-SBN Giải pháp kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo giấu tên, mạo tên

Ông Hồ Tính Kiệp

Bà Võ Thị Kim Quyên
Bà Ngô Thị Ngọc Phấn
Bà Trần Thị Diệp
Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 1 2020