Lĩnh vực sáng kiến: Tuyên truyền vận động - Môi trường

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
19-2020(Đ1)-H Vận động phụ nữ tiểu thương sử dụng túi tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường

Bà Nguyễn Thị Trúc Giang
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
Bà Hồ Thị Kiều
Bà Nguyễn Thị Thanh Tư
Bà Huỳnh Thị Tâm

UBND TP Bến Tre; Hội Liên hiệp Phụ nữ TPBT 1 2020