Lĩnh vực sáng kiến: Hỗ trợ khởi nghiệp

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
13-2020(Đ1)-SBN Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ khởi nghiệp

Ông Châu VĂn Bình
Ông Lê Xuân Vinh
Bà Trần Thị Xuân Duyên
Ông Trần Minh Trí
Bà Đặng Thị Phương Thảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương 1 2020
14-2020(Đ1)-SBN Tổ chức phiên chợ khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Minh Cảnh
Ông Lê Xuân Vinh
Bà Trần Thị Xuân Duyên       
Bà Bùi Ngọc Yến
Bà Đặng Thị Phương Thảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 2020
15-2020(Đ1)-SBN Giải pháp tổ chức ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Ông Phan Văn Mãi
Ông Nguyễn Văn Mến
Ông Lê Xuân Vinh
Ông Nguyễn Minh Khoa
Ông Nguyễn Thiện Chí

Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 2020