Lĩnh vực sáng kiến: Điện lực

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
24-2020(Đ1)-Cty Chuyển đổi dao cách ly tại các vị trí giao lưới ở trạng thái thường 'mở' sang trạng thái thường 'đóng'

Ông Phạm Thanh Trúc
Ông Lê Thanh Phong
Ông Phạm Hiền Thiên Lý
Ông Hồ Ngọc Quang
Ông Nguyễn Trọng Minh

Công ty Điện lực Bến Tre 1 2020