Lĩnh vực sáng kiến: Văn hóa

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
75-2019(Đ2)-SBN Mô hình Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Trương Quốc Phong
Bà Trần Thị Kiều Tôn
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi
Bà Đỗ Thị Thanh Trúc
Bà Trần Thị Nho

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo 2 2019