Lĩnh vực sáng kiến: Y tế

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
08-2022(Đ1)-SBN Thành lập Tổ “Bác sĩ cộng đồng” nhằm tư vấn, khám chữa bệnh tại nhà cho người bệnh

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Bà Lê Kim Châm

Ông Phan Văn Lưu

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Ủy ban nhân dân phường An Hội 1 2022
61-2021(Đ2)-SBN Cải tiến quy trình xử lý khẩn cấp sự cố an ninh trật tự tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Ông Phạm Văn Em

Bà Phạm Thị Trúc Ly

Ông Võ Phạm Trọng Nhân

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh

Ông Nguyễn Văn Em

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế. 2 2021
62-2021(Đ2)-SBN Giải pháp đánh chặn từ xa trong điều trị người bệnh Covid-19

Ông Trình Minh Hiệp

Ông Lê Văn Nghĩa

Ông Võ Phạm Trọng Nhân

Ông Nguyễn Hữu Hữu

Bà Trần Thị Phượng

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế 2 2021
30-2020(Đ2)-SBN Cải tiến quy trình báo động đỏ liên viện

Ông Trình Minh Hiệp
Ông Võ Phạm Trọng Nhân
Bà Nguyễn Thị Trúc Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 2 2020
06-2020(Đ1)-SBN Cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh

Ông Trần Trung Luận
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Tạ Thị Hồng Hạnh
Ông Trần Minh Vương
Ông Điều Đăng Phúc

Sở Y tế 1 2020
07-2020(Đ1)-SBN Đèn đặt nội khí quản có camera

Ông Đoàn Tuấn
Ông Trần Duy Thanh
Ông Phạm Minh Cường

Sở Y tế 1 2020
72-2019(Đ2)-H Nâng cao ý thức chống rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày cho cán bộ y tế

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ông Nguyễn Văn Dung
Bà Lê Thị Trúc Phương
Ông Đặng Phương Duy
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trung tâm Y tế TPBT; Phòng Y tế TPBT 2 2019