Lĩnh vực sáng kiến: Xây dựng nông thôn mới

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
03-2020(Đ1)-SBN Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện 'Ngày Chủ nhật nông thôn mới' trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Phan Văn Mãi
Ông Bùi Văn Bia
Ông Nguyễn Thái Bình
Ông Bùi Văn Lâm
Ông Nguyễn Võ Nhất Duy

Văn phòng Tỉnh ủy 1 2020
09-2020(Đ1)-SBN Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện 'Ngày chủ nhật nông thôn mới' trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Võ Văn Tới
Bà Cao Thị Trúc Lạnh
Ông Võ Minh Luân

Sở Nội vụ 1 2020
71-2019(Đ2)-H Giải pháp triển khai tiêu chí thủy lợi trong xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ông Phạm Đông Thuận
Ông Nguyễn Văn Được
ÔngVõ Minh Chí
Bà Võ Thị Như Quỳnh
Ông Lê Hoài Phương

Hội đồng nhân dân TPBT; Phòng Kinh tế TPBT 2 2019