Lĩnh vực sáng kiến: Tiếng Anh

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
14-2020(Đ2)-GD Một vài biện pháp giúp học sinh tiểu học thích học Tiếng Anh

Ông Lê Trần Bảo Duy

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá , huyện Châu Thành 2 2020
23-2020(Đ2)-GD Tăng cường một số hoạt động sử dụng Tiếng anh để tạo hứng thú cho học sinh tiểu học

Bà Cao Thị Xuân Trang

Trường Tiểu học An Hiệp 2, huyện Ba Tri 2 2020
74-2019(Đ2)-GD Đổi mới hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở

Bà Tả Thị Thảo

Trường THCS Bình Thành, huyện Giồng Trôm 2 2019