Lĩnh vực sáng kiến: Hóa học

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
13-2021(Đ2)-GD Khai thác và sử dụng video trong dạy học Hóa học 12 nhằm phát huy tính tích cực trong nhận thức của học sinh

Bà Lê Thị Kim Phụng

Bà Lê Thị Kim Hồng

Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm; Sở Giáo dục và Đào tạo. 2 2021
81-2019(Đ2)-GD Sơ đồ sự phân bố electron trên các lớp của 20 nguyên tử nguyên tố, 16 ion đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn

Ông Nguyễn Văn Nhã
Bà Đặng Thị Luyến

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, MCN 2 2019