Lĩnh vực sáng kiến: Công nghệ thông tin

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
14-2022(Đ1)-SBN Giải pháp ứng dụng dịch vụ Google trong làm thẻ bạn đọc trực tuyến tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu

Ông Hồ Duy Khánh

Ông Lê Hải Dương

Ông Trần Minh Đức

Bà Phạm Thị Ánh Hồng

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 2022
15-2022(Đ1)-SBN Giải pháp chuyển đổi số các tác phẩm văn học nghệ thuật và ứng dụng ebook

Ông Nguyễn Hoài Anh

Ông Dương Tấn Phát

Ông Hồ Duy Khánh

Ông Bùi Hữu Nghĩa

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 2022
05-2020(Đ1)-SBN Xây dựng phần mềm ứng dụng Sổ tay điện tử về an toàn thông tin

Ông Nguyễn Văn Ngoạn
Bà Châu Thị Kim Thanh
Bà Ngô Thị Thẩm
Ông Đặng Tấn Đạt
Ông Phan Thiệu Phan

Ủy ban nhân dân tỉnh 1 2020
11-2020(Đ1)-SBN Hướng dẫn tạo hình ảnh và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử

Ông Mai Văn Công
Ông Lê Phạm Hoàng Giàu
Ông Phạm Văn Tuân
Ông Đỗ Quốc Huy
Bà Võ Thị Cẩm Duyên

Sở Nội vụ 1 2020
80-2019(Đ2)-CT Cải tiến công tác kiểm soát công tơ trước khi gửi kiểm định

Ông Phạm Thanh Trúc
Ông Đoàn Thành Ân
Ông Trần Quốc Tuấn
Ông Đặng Văn Thiệu
Ông Nguyễn Thanh Cường

Công ty Điện lực Bến Tre 2 2019