Lĩnh vực sáng kiến: Quản lý Giáo dục THCS

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
20-2021(Đ2)-GD Quản lý lớp và dạy học tích cực với Class Dojo

Ông Mai Xuân Bằng

Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 2 2021
42-2021(Đ2)-GD Thay đổi hành vi phân loại rác của nhân viên, giáo viên và học sinh - giải pháp hiệu quả trong việc góp phần bảo vệ môi trường học đường

Bà Trần Thị Nguyệt

Bà Phan Thị Ngọc Hạnh

Ông Trần Vũ Phương

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bà Trịnh Thị Trúc Linh

Trường Trung học cơ sở Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 2 2021
53-2021(Đ2)-GD Giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động trải nghiệm môn khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở

Ông Nguyễn Minh Luân

Ông Võ Thanh Long

Bà Nguyễn Thị Như Trúc

Bà Lâm Thị Phương Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Trường Trung học cơ sở Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 2 2021
31-2019(Đ2)-GD Xây dựng mô hình: Hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn sản xuất trong trường trung học cơ sở, góp phần tạo nguồn kinh phí hoạt động cho Liên đội và khơi dậy tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp cho học sinh

Ông Nguyễn Văn Bền

Trường THCS Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách 2 2019
34-2019(Đ2)-GD Giải pháp chỉ đạo công tác thư viện trường học

Ông Nguyễn Quốc Tường
Ông Nguyễn Duy Khoa
Ông Phan Thanh Sáng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách 2 2019