Lĩnh vực sáng kiến: Địa lý

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
22-2020(Đ1)-SBN Các giải pháp phát triển Hệ sinh thái thương mại điện tử địa phương

Ông Nguyễn Văn Niệm
Bà Khấu Thị Kim Thư
Ông Nguyễn Đình Nhã
Ông Nguyễn Quốc Thành

Sở Công Thương 1 2020
08-2019(Đ2)-GD Phương pháp dạy tiết ôn tập môn Địa lý

Nguyễn Thị Thắm

Trường Trung học cơ sở Bình Khánh Đông-Tây, huyện Mỏ Cày Nam 2 2019
64-2019(Đ2)-GD Xây dựng các trò chơi học tập giúp học sinh khối 4, 5 học tốt phân môn Địa lí và thích khám phá tìm tòi về Địa lí địa phương

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh
Ông Võ Văn Dũng
Bà Trần Ngọc Diễm
Bà Trần Thị Thuận Nhi
Bà Trương Thị Tuyết Minh

Trường TH Nhơn Thạnh, TPBT 2 2019